• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra tiến độ, hồ sơ công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII làm điểm của cả nước

Cập nhật lúc 09:36 - 25/05/2023 (GMT +07:00)

Sáng 24/5, tại tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ, hồ sơ công việc chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng tham dự có đồng chí Vi Hồng Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn và đại diện lãnh đạo, các ban liên quan của LĐLĐ 07 tỉnh Trung du và Miền Núi phía Bắc, 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, LĐLĐ thành phố Cần Thơ.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh Bắc Giang.

/upload/images/nam-2023/thang-05.2023/12.-kiem-tra-tien-do-chuan-bi-dh-cd.anh.jpg

Ảnh các đồng chí Trần Thanh Hải, Lê Thị Thu Hồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, những tài liệu đã hoàn thành, như: chương trình đại hội, văn kiện đại hội, công tác nhân sự đại hội, tuyền truyền đại hội, công tác hậu cần,… và được thực hiện bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ đề ra.  

Tham gia góp ý vào văn kiện tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị phần nội dung báo cáo đánh giá kết quả cần có số liệu minh chứng cụ thể, có sự so sánh với nhiệm kỳ trước để thấy rõ nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang quan tâm nghiên cứu, rà soát để đưa ra các chỉ tiêu cụ thể hơn, sát với thực tiễn địa phương trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm thực hiện khả thi, dễ định lượng, thống kê, bổ sung thêm giải pháp "Chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động" trong phần nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang xác định công nghiệp là động lực để phát triển kinh tế của tỉnh. Với tốc độ thu hút đầu tư hiện nay, lực lượng lao động trong tỉnh ngày càng tăng, vì vậy Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm đến công tác công đoàn và công nhân, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng chí đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác chuẩn bị đại hội, bổ sung văn kiện đại hội bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải đánh giá cao sự nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trong công tác chuẩn bị đại hội cũng như kết quả hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí đề nghị LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tiếp tục rà soát hoàn thiện văn kiện đại hội, làm tốt công tác tuyên truyền đại hội và làm nổi bật được các nội dung tỉnh Bắc Giang là đơn vị tổ chức điểm Đại hội công đoàn tỉnh của cả nước.

Nguyễn Loan, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn