• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 15-NQ/TU
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắ Kạn về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 12/08/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Văn bản của Đảng
Người ký duyệt Tỉnh ủy Bắc Kạn
Tệp đính kèm nghi-quyet-15tu.pdf