• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 25.12, tại tỉnh Hoà Bình, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật lúc 19:56 - 27/12/2020 (GMT +07:00)

Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Yên Bái.

Hội nghị thảo luận

Trong năm 2020, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của các tỉnh trong cụm thi đua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, các chỉ tiêu do Tỉnh ủy các tỉnh và Tổng Liên đoàn giao đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở và người lao động, thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Trong năm, LĐLĐ các tỉnh đã hỗ trợ 8 tỉ đồng cho trên 18.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 tỉ đồng sửa chữa và xây dựng mới nhà “Mái ấm công đoàn” cho 155 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh, nhất là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn viên, CNVCLĐ các tỉnh đã có trên 3.600 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giải pháp hữu ích với giá trị làm lợi trên 112 tỉ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những việc làm mới có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2021

Các đơn vị thống nhất bầu LĐLĐ tỉnh Hòa Bình làm Trưởng cụm, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn làm Phó cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ngọc Liêm