• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 ------------- Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)---------------Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)----------------Ngày Đại dương thế giới (08/6)-------- 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023)--------------- Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)--------------- Ngày gia đình Việt Nam 28/6-------------- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)----------Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm-------------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!-----------Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất giao chỉ tiêu năm 2023

Cập nhật lúc 10:11 - 13/02/2023 (GMT +07:00)

Chiều ngày 09/02/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất giao chỉ tiêu năm 2023 và tham gia góp ý kiến dự thảo hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành. Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

/upload/images/nam-2023/thang-02.2023/5.-hoi-nghi-giao-chi-tieu.anh.jpg

Ảnh. Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực LĐLĐ tỉnh thông qua việc thực hiện hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo giao 26 chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023, tập trung trọng tâm vào các nhiệm vụ hoạt động công đoàn. Các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến về các chỉ tiêu được giao và thống nhất phấn đấu thực hiện trong năm 2023, lập thành tích chào mừng Đại hội X công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời đưa ra các ý kiến góp ý vào dự thảo hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Hồng Dương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung vào nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đề ra các giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao năm 2023; tuyên truyền đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hoá” gắn với việc thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2021-2026./.

Thu Thuỷ - Ban TGNC