• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ

Cập nhật lúc 19:54 - 05/04/2021 (GMT +07:00)

Sáng 05/4/2021, Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần của tháng với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan.

Cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh chào cờ và hát Quốc ca

Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh đã được nghe kể câu chuyện về Bác với tựa đề “Chiếc áo ấm”; được tuyên truyền, giới thiệu về một số chính sách pháp luật, như: Chính sách tinh giản biên chế theo nghị Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020 của Chính phủ; thông tin liên quan đến mức lương cơ sở năm 2021… Nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân đối với đồng bào, với Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Bắt đầu từ tháng 4/2021 trở đi Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ duy trì thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng.

Công đoàn cơ quan tặng quà sinh nhật đoàn viên

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh đã chúc mừng và tặng quà sinh nhật các đoàn viên công đoàn sinh nhật trong tháng 4/2021.

Ngọc Liêm