• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Cập nhật lúc 13:46 - 23/10/2020 (GMT +07:00)

Ngày 22/10/2010, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020. Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 100 đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục và Đạo tạo.

Đồng chí Hoàng Thị Chinh-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra triển khai nội dung: Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: Ngọc Liêm

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe các báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh triển khai các nội dung: Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử; những nội dung cơ bản của 3 văn bản pháp luật có liên quan đến cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực", gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2018); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Theo kế hoạch, tháng 11/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn đợt 2 cho cán bộ công đoàn về chuyên đề công tác thi đua khen thưởng và công tác kiểm tra công đoàn.

Hà Thị Mến - Ban Tổ chức, Kiểm tra LĐLĐ tỉnh