• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ”

Cập nhật lúc 17:48 - 10/10/2020 (GMT +07:00)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020).

Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị. Ảnh Ngọc Liêm

Ngày 06/10/2020, tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ”. Nội dung buổi nói chuyện do Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Ngọc Liêm

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, đại biểu đại diện cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh và gần 500 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên ban chấp hành công đoàn, Ban Nữ công các công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chuyên trách và trưởng ban nữ công LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ”, những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với nhân dân, với phụ nữ và công tác bình đẳng giới, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Thanh Thủy