• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”

Cập nhật lúc 15:50 - 17/11/2020 (GMT +07:00)

Sáng ngày 16/11/2020, tại Hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” cho đội ngũ cán bộ công đoàn huyện Chợ Mới.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ, ngày 21/7/2020 của LĐLĐ tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020 – 2025; những điểm mới của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức sau khi được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức; quyền, nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng…
Trên cơ sở các nội dung được lĩnh hội, các đại biểu sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của CB, CC, VC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng thành công chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Ngọc Liêm