• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật lúc 15:10 - 13/12/2023 (GMT +07:00)

Sáng ngày 12/12/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh; Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thay mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam báo cáo về kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội XIII diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với 1.095 đại biểu tham dự. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

/upload/images/nam-2023/thang-12.2023/4.-anh-hn-bao-cao-kq-dh-xiii.jpg

Ảnh. Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 10 chỉ tiêu phấn đấu, 03 khâu đột phá, xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới; Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; thống nhất số lượng ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 177 đồng chí, bầu tại Đại hội 168 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam được bổ sung, sửa đổi; tổng hợp, lựa chọn một số vấn đề lớn, báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tập trung tám nhóm vấn đề.

Để thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ tham dự hội nghị về triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nghị quyết xác định 03 khâu đột phá, đó là tập trung đối thoại, thương lượng tập thể mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. Nghị quyết đưa ra 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu trong đó 07 chỉ tiêu hằng năm, 03 chỉ tiêu nhiệm kỳ, xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp. LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Hoàng Hương, LĐLĐ tỉnh