• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật lúc 14:29 - 15/04/2020 (GMT +07:00)

Năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động. Nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở được phát động và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn tổ chức Lễ gắn biển công trình Khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông tại Km 62+765,51 ÷ Km62+839,96 và Km62+849,96 ÷ Km63+7,94 ĐT258B.

Thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã đăng ký 13 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trị giá trên 32,907 tỷ đồng; 08 tập thể, 12 cá nhân đăng ký được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Khen; 09 tập thể đăng ký được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ; 96 tập thể, 390 cá nhân đăng ký được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 456 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐXS; 1.643 tập thể đăng ký đạt tập thể LĐTT; 3.515 cá nhân đăng ký đạt CSTĐ các cấp; 3.600 sáng kiến, kinh nghiệm được các cá nhân đăng ký; 12.974 cá nhân đăng ký đạt LĐTT; 13.958 đoàn viên CĐXS; 9.337 nữ CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam có 3 công trình được nghiệm thu với tổng giá trị trên 5,1 tỷ đồng; 10 tập thể, 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 9 tập thể, 11 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 19 tập thể, 73 cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn được các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho 1.669 đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Tổng kết năm học 2018-2019, Ngành Giáo dục và Đào tạo có 01 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua; 19 tập thể, 39 cá nhân được Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, 89 tập thể, 328 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn tặng Giấy khen. Trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các xã, các hộ gia đình về ngày công, đóng góp vật chất hoặc tiền để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn; hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Kạn thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào thi đua được chia thành 02 đợt, đợt 1, từ tháng 11/2019 đến 31/3/2020; đợt 2 từ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”… Các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “Mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. 
Các phong trào thi đua phải có nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, người lao động, trong đó: Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”. Đối với khối doanh nghiệp: Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 
Để thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn phải xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2020 với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động lựa chọn một số công trình, sản phẩm đăng ký đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển chào mừng; tổ chức các hoạt động chăm lo nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, tập trung tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”; phát hiện, bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến ở cấp mình và đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện; lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; xem xét tổ chức gắn biển các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Liêm