• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)"--------" Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)------“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”-----“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022

Cập nhật lúc 08:53 - 07/03/2022 (GMT +07:00)

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2021; hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” gắn với chủ đề hoạt động công đoàn “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Nội dung thi đua tập trung vào vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị năm 2022. Tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức công đoàn, tỉnh Bắc Kạn và Trung ương phát động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Công nhân lao động Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ra quân sản xuất đầu năm 2022

Các phong trào thi đua được chia thành 02 đợt để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trong năm, trong đó đợt 1 từ đầu năm đến 30/6/2022, đợt 2 từ Từ 1/7 - 31/12/2022.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn cần phải xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2022 với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Kịp thời sơ kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành của mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2022. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong đoàn viên, CNVCLĐ giới thiệu về LĐLĐ tỉnh để biểu dương, nhân rộng, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông.

Ngọc Liêm