• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn: Tổng kết hoạt động năm 2020

Cập nhật lúc 16:16 - 29/12/2020 (GMT +07:00)

Ngày 29/12/2020, Tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức tổng kết công tác 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cụm Trưởng năm 2020), Liên đoàn Lao động tỉnh (cụm Phó năm 2020), Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Năm 2020, các đơn vị trong khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và ngành dọc cấp trên, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở triển khai hiệu quả các chức năng nhiệm vụ, tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với thực tiễn của các đơn vị, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh… Các nhiệm vụ đặc thù được Tỉnh ủy Bắc Kạn, ngành dọc cấp trên giao đều được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đơn vị đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của khối trong năm 2021; suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hội nghị đã thống nhất đề cử Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2021; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh làm Phó khối thi đua năm 2021.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị đã phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021, đồng thời kêu gọi toàn thể các đơn vị, cán bộ, công chức, lao động phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngọc Liêm