• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 56/KH-LĐLĐ
Trích yếu nội dung Kế hoạch: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Ngày ban hành 08/09/2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt Vi Văn Nghĩa
Tệp đính kèm kh-so-ket-giua-nhiem-ky-dhcd-tinh..pdf mau-bieu-so-ket-giua-nk-dhcd-co-so-2-ban-hanh.docx mau-bieu-so-ket-giua-nk-dhcd-cap-tren-co-so-1-ban-hanh.docx de-cuong-so-ket-giua-nhiem-ky-dhcd-tinh-ban-hanh.doc