• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 07/HD-TLĐ
Trích yếu nội dung Hướng dẫn: Quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở
Ngày ban hành 12/07/2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Người ký duyệt Tổng Liên đoàn
Tệp đính kèm 07-huong-dan-cong-tac-nu-cong.signed.pdf