• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 13/HD-LĐLĐ
Trích yếu nội dung Hướng dẫn: Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020
Ngày ban hành 07/01/2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt Bùi Minh Thanh
Tệp đính kèm hd-cong-tac-nu-cong-nam-2020-thuybttldld-06.01.2020-15h12p28-.doc hd-cong-tac-nu-cong-nam-2020-07.01.2020-09h42p18-signed.pdf