• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Hội nghị toàn quốc triển khai nội dung Bộ luật Lao động và một số chính sách liên quan đến người lao động

Cập nhật lúc 08:35 - 22/10/2021 (GMT +07:00)

Sáng 21/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nội dung về Bộ Luật Lao động năm 2019 và một số chính sách liên quan đến người lao động

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới trên 40 điểm cầu các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam, dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo, chuyên viên các ban thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, công chức LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Bộ luật Lao động năm 2019 nội dung rộng lớn, giúp thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị đại biểu dự tập huấn tập trung nghiên cứu tài liệu, nhất là những nội dung liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Tùy vào vị trí công tác, đại biểu lựa chọn vấn đề phù hợp để tìm hiểu chuyên sâu, phục vụ hiệu quả công tác.

Tại hội nghị, đại biểu được truyền đạt một số chuyên đề như: Tổng quan về Bộ luật Lao động và quan hệ lao động hiện nay; hợp đồng lao động, tiền lương; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, lao động nữ...

Ngọc Liêm