• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Bắc Kạn

Cập nhật lúc 15:16 - 05/04/2021 (GMT +07:00)

Sáng 02/4/2021, Công đoàn cơ sở và lãnh đạo công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Bắc Kạn phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Dự Hội nghị có diện Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và gần 100 cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Trong năm 2020, với sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 đề ra, như: 100% người lao động có việc làm, thu nhập và đời sống ổn định; mức lương bình quân đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng; các quyền lợi, chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và Quy chế nội bộ Công ty; không có trường hợp vi phạm Quy chế đơn vị, doanh nghiệp, vi phạm pháp luật của Nhà nước, của địa phương; doanh thu đạt 150% so với kế hoạch; hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho 100% người lao động…

Tại Hội nghị, Người lao động đã được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ năm 2021; xây dựng chỉnh sửa bổ sung các Quy chế quản lý điều hành, quy chế đối thoại, thỏa ước lao động tập thể…..

Phát huy những ưu điểm, thành tích và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020, Hội nghị đã thống nhất Quyết nghị, phấn đấu thi đua lao động sản xuất, triển khai thực hiện các hoạt động phong trào, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Đ/c Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quả trị và Đ/c Nguyễn Thế Tưởng - Giám đốc Công ty trao phần thưởng cho Đ/c Trần Trung Bộ

Nhân dịp này công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đã biểu dương, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, công nhân viên về tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động, công tác và tham gia các phong trào thi đua: Đồng chí Trần Trung Bộ, Công nhân Hạt quản lý đường bộ 7 của Công ty. Cá nhân đồng chí Trần Trung Bộ vinh dự được đại diện cho đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X.

Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch Công đoàn QL & XDGT Bắc Kạn