• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX

Cập nhật lúc 20:34 - 21/07/2020 (GMT +07:00)

Sáng ngày 15/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) để sơ kết công tác công đoàn6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

Hội nghị thảo luận. Ảnh Ngọc Liêm

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tham gia cácý kiến đánh giá về kết quả đạt được trong thời gian qua đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn cũng như công tác công đoàn thời gian tới. Trước mắt từ nay đến cuối năm 2020, các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chế độ chính sách đến đoàn viên,CNVCLĐ, đặc biệt tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên....

Đồng chí Vi Văn Nghĩa-Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Xuân Thái

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Xuân Thái, đoàn viên công đoàn, giáo viên Trường THPT chuyên Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Đỗ Văn Toàn-Văn phòng LĐLĐ tỉnh