• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn năm 2020

Cập nhật lúc 15:58 - 01/06/2020 (GMT +07:00)

Ngày 28/5/2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có 160 đại biểu, đại diện cho hơn 520 CBCNV lao động trong toàn Công ty. Ông Dương Quang Sơn, Giám đốc, ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo về việc giám sát thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị đối với người lao động; Báo cáo, đánh giá hoạt động đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty và Tổng Công ty, Tổng hợp báo cáo những kiến nghị và đề xuất với NPC về mô hình tổ chức, định biên lao động, các quy chế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, chế độ có liên quan đến người lao động, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…
Tại Hội nghị, các câu hỏi của người lao động chủ yếu xoay quanh công tác lao động, tiền lương, xây dựng, áp dụng chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động đã được Giám đốc Công ty trao đổi thẳng thắn, khách quan, phù hợp với thực tế công tác, đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Quang Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thế CBCNV, người lao động trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp vào thành tích chung của cả đơn vị. Nhấn mạnh “Người lao động là tài sản quý giá”, ông Sơn mong muốn CBCNV Công ty đoàn kết, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; toàn Công ty Điện lực Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020. 
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua các quy chế, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 với sự biểu quyết của 100%  đại biểu tham dự, bầu 03 đại biểu dự Hội nghị người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn đã ký Cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2020.

Phương Huệ-Công ty Điện lực Bắc Kạn