• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Hội nghị cán bộ nữ công năm 2021

Cập nhật lúc 10:46 - 05/10/2021 (GMT +07:00)

Ngày 05/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ nữ công năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Vi Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí là trưởng (phó) Ban Nữ công Công đoàn cơ sở, các đồng chí đại biểu được các cấp công đoàn giới thiệu là đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu quán triệt Hội nghị. Ảnh Ngọc Liêm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn triển khai công tác nữ công trong thời gian tới.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nông Thị Nhung, Chuyên viên Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn truyền thông về công tác Dân số và Phát triển năm 2021; Nghị quyết số 21-NQ/TW của công tác dân số trong tình hình mới, Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chiến lược Dân số đến năm 2030, chế độ chính sách của công tác dân số, các vấn đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, giới và bình đẳng giới.

Thanh Thủy