• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ II, khóa X

Cập nhật lúc 11:07 - 24/11/2023 (GMT +07:00)

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ II, khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Vi Hồng Dương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

/upload/images/nam-2023/thang-11.2023/6.-anh-hn-bch-lan-2.jpg

Ảnh. Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo các quy chế để lấy ý kiến tham gia góp ý bao gồm: Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận với nhiều ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung quan trọng trong các dự thảo. Các ý kiến tham gia đều trọng tâm và đóng góp, bổ sung nhiều nội dung chất lượng, phù hợp, sát với thực tiễn. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X giao cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các bộ phận tham mưu tiếp thu, điều chỉnh, đồng thời bổ sung và hoàn thiện các dự thảo để kịp thời triển khai thực hiện.

Ngọc Liêm