• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!------Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!----Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!----Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!----Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!---Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!----Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!----Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ II, khóa X

Cập nhật lúc 11:07 - 24/11/2023 (GMT +07:00)

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ II, khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Vi Hồng Dương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

/upload/images/nam-2023/thang-11.2023/6.-anh-hn-bch-lan-2.jpg

Ảnh. Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo các quy chế để lấy ý kiến tham gia góp ý bao gồm: Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận với nhiều ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung quan trọng trong các dự thảo. Các ý kiến tham gia đều trọng tâm và đóng góp, bổ sung nhiều nội dung chất lượng, phù hợp, sát với thực tiễn. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X giao cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các bộ phận tham mưu tiếp thu, điều chỉnh, đồng thời bổ sung và hoàn thiện các dự thảo để kịp thời triển khai thực hiện.

Ngọc Liêm