• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi
STT Câu hỏi Người hỏi Ngày trả lời Đơn vị trả lời
1 Ma Thị Sáng - Tim hiểu pháp luật năm 2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
2 Ma Thị Sáng - Tim hiểu pháp luật năm 2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
3 Ma Thị Sáng - Tim hiểu pháp luật năm 2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
4 Ma Thị Sáng - Tìm hiểu pháp luật năm2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
5 Ma Thị Sáng - Tìm hiểu pháp luật năm2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
6 Ma Thị Sáng - Tìm hiểu pháp luật năm2020 Ma Thị Sáng - Phòng lao động thương binh xã hội
7 Ma Thị Sáng - hỏi đáp pháp luật công đoàn năm 2020 Ma Thị Sáng - Phòng thông tin truyền thông
8 MA THI DUNG - TÌM HIỂU THAM DỰ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT MA THI DUNG - Phòng thông tin truyền thông
9 MA THI DUNG - TÌM HIỂU THAM DỰ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT MA THI DUNG - Phòng thông tin truyền thông
10 MA THI DUNG - TÌM HIỂU THAM DỰ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT MA THI DUNG - Phòng thông tin truyền thông