• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ↈ < HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA! > ↈ < TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! > ↈ

Học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Cập nhật lúc 15:00 - 05/11/2021 (GMT +07:00)

Sáng 05/11/2021, tại Hội trường tầng 4 Liên đoàn Lao động tỉnh, công chức, lao động của các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thanh tra tỉnh đã tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh do Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức với hình thức trực tuyến và được kết nối với các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh

Trong thời gian một buổi, các đại biểu tham dự hội nghị được học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, như: Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch (chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập của các đại biểu. Để các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt học tập cho cán bộ đảng viên, phù hợp với điều kiện thực hiện của địa phương. Trong thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 trên cả nước tăng cao nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ công dân đi từ vùng dịch trở về địa phương, phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Ngọc Liêm