• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Diễn đàn chuyên đề: Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Cập nhật lúc 07:29 - 01/12/2023 (GMT +07:00)

Nhằm phát huy sự tập trung trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; chiều ngày 30/11/2023, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề; Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn tham gia diễn đàn chuyên đề số 2 tổ chức tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội với chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động”.

Chủ trì buổi diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Toản, Ủy viên Ban Chấp hành, phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; diễn đàn còn có sự tham dự của 107 đại biểu thuộc 10 đoàn đại biểu LĐLĐ các tỉnh, ngành: Bắc Giang, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Long An, Hòa Bình, Thái Bình, Lai Châu, Khánh Hòa, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

Tham dự diễn đàn các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn; tác động của các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động tới CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các địa phương, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các các phong trào thi đua; CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại diễn đàn, đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn báo cáo tham luận với nội dung: “Bài học kinh nghiệm tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua của công đoàn”, đồng chí chia sẻ phong trào thi đua mà Bắc Kạn quan tâm trú trọng chỉ đạo là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thi đua lao động giỏi, công tác tốt, thực hành tiết kiệm; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng các công trình, sản phẩm, các đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Từ thực tế trong quá trình công tác, lao động cùng với niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn, mỗi năm nghiên cứu, tham gia đăng ký hàng nghìn đề tài, sáng kiến, ý tưởng mới, giải pháp cải tiến kỹ thuật và được áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm triệu đồng cho cơ quan, đơn vị.

/upload/images/nam-2023/thang-12.2023/1.-anh-ldld-tinh-tham-gia-dien-dan-dh-13.jpg

Ảnh. Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn báo cáo tham luận tại diễn đàn.

Đồng chí chia sẻ một số bài học kinh nghiệm, giải pháp như: Trong phát động phong trào thi đua và thực hiện khi nội dung, mục tiêu của nó mang tính thiết thực, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; vừa đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, phương thức triển khai phong trào phải đa dạng, đúng thời điểm và đúng đối tượng tác động mới phát huy được vai trò to lớn của đoàn viên, CNVCLĐ. Để có được nhiều điển hình tiên tiến trong việc xây dựng thực hiện đề tài, sáng kiến, cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp phải thường xuyên quan tâm, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình. Việc lựa chọn các đề tài, sáng kiến phải có tính nổi trội, phù hợp với đặc điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả trong phong trào thi đua để học tập làm theo, đồng thời nêu gương, giáo dục và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng được thực hiện một cách công khai, dân chủ, thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công bằng, quan tâm đến các tập thể, cá nhân là người làm việc, lao động trực tiếp. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến đảm bảo phát huy tốt vai trò tư vấn về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua.

Bùi Thanh Thủy, Trưởng ban CSPL&QHLĐ, LĐLĐ tỉnh