• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 15:02 - 17/04/2023 (GMT +07:00)

Sáng ngày 14/4/2023, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn (Cục QLTT) đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Ngôn Thị Hiền - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục QLTT.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn gồm 06 tổ công đoàn trực thuộc; 42 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Đảng ủy Cục QLTT, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm; phát động, tổ chức các phong trào thi đua và tham gia tích cực các hoạt động do Ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh và địa phương phát động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hoàn thành 05/05 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII đã đề ra: 100% công chức, người lao động được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn cấp trên; Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị công chức, người lao động; đạt “Cơ quan chuẩn văn hóa” hàng năm; 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; giới thiệu 05 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, 05 đảng viên được chuyển đảng chính thức.

/upload/images/nam-2023/thang-04.2023/7.-dh-cong-doan-cuc-qltt.anh.jpg

Ảnh. Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2023, dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên và ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục QLTT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 đồng chí có đầy đủ trình độ năng lực để đảm đương trọng trách nhiệm vụ trong thời gian tới; bầu 01 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Đồng chí Ngôn Thị Hiền, Phó Cục trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục QLTT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, bám sát với chủ trương, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng chí bày bỏ mong muốn Ban chấp hành công đoàn khóa mới sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội, tiếp tục phát huy những điểm mạnh nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Huyền Trang - Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn