• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Đại hội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cập nhật lúc 10:01 - 09/03/2023 (GMT +07:00)

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 08/03/2023, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn BHXH tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh; Các đồng chí BCH Đảng bộ, lãnh đạo BHXH tỉnh; BCH Công đoàn BHXH tỉnh Khóa VIII cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan.

/upload/images/nam-2023/thang-3.2023/7.van-nghe-dai-hoi-cong-doan-bhxh-tinh.anh.jpg

Ảnh. Tiết mục văn nghệ chào mừng

Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh, gồm 08 tổ công đoàn trực thuộc với 86 đoàn viên là công chức, viên chức và lao động của 09 phòng nghiệp vụ, trong đó có 61 đoàn viên là nữ. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Đảng bộ, chính quyền đơn vị, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên cán bộ, viên chức (CBVC) thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm; phát động, tổ chức các phong trào thi đua và tham gia tích cực các hoạt động do Ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh và địa phương phát động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC; duy trì tinh thần tương thân, tương ái, phát động CBVC đóng góp, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội VIII đã đề ra: trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 09 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, 6 đảng viên được chuyển đảng chính thức, 06 đoàn viên được kết nạp đảng; 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa, 100% đoàn viên Công đoàn tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ, hàng năm Công đoàn đều được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là Công đoàn vững mạnh.

Đại hội sau khi thông qua các báo cáo về: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2023; kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2023; tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Khóa VIII; tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên, ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; đề ra những chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó Chủ tịch và 05 đồng chí uỷ viên.

/upload/images/nam-2023/thang-3.2023/7.ld-tang-hoa-dai-hoi-cong-doan-bhxh-tinh.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Đinh Quang Chúc- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn BHXH tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của đoàn viên, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn trong Ngành./. 

Thu Minh - Công đoàn BHXH tỉnh Bắc Kạn