• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!------Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!----Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!----Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!----Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!---Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!----Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!----Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đại hội Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 16:21 - 20/05/2023 (GMT +07:00)

Ngày 19/5/2023, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hồng Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng đông đủ các đoàn viên Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh.

/upload/images/nam-2023/thang-05.2023/11..-dai-hoi-cd-cq.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh khóa mới

Trong nhiệm kỳ qua hoạt động Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được triển khai hiệu quả, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan thường xuyên rà soát, kiện toàn, cử đại diện tham gia các hội đồng trong cơ quan để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, lao động; trong nhiệm kỳ công đoàn đã tổ chức thăm hỏi 118 lượt đoàn viên và người thân của đoàn viên khi gặp hoạn hạn, ốm đau, hiếu, hỉ; động viên chúc thọ 35 lượt bố, mẹ của đoàn viên; hằng năm công đoàn đều đề xuất, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, công chức, lao động, tổ chức cho đoàn viên được đi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số tỉnh; vận động đoàn viên tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, nhân đạo từ thiện với tổng số tiền trên 47 triệu đồng; ủng hộ trên 40 triệu đồng giúp đỡ xã Thanh Vận xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai, tích cực vận động đoàn viên tham gia đấu tranh phản bác sai trái, thù địch trên không gian mạng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt thể thao nhân các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua, công đoàn đã giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. Các phong trào thi luôn được đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia; công tác nữ công, công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả…

Đại hội đã xác định, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; phấn đấu thực hiện tốt 15 chỉ tiêu với 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí, bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Minh Thanh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giữ chức danh Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngọc Liêm