• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 343 /LĐLĐ-CTCS
Trích yếu nội dung Công văn: V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ
Ngày ban hành 30/08/2019
Hình thức văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt Bùi Minh Thanh
Tệp đính kèm cv-tong-ket-10-nam-nq-6b.da-sua-de-cuong-thuybttldld-27.08.2019-08h45p04-.doc