• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công ty Điện lực Bắc Kạn đóng điện, gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”

Cập nhật lúc 17:11 - 20/05/2020 (GMT +07:00)

Ngày 19/5/2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức đóng điện, gắn biển Công trình “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”

Công trình Cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn với tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới 355m đường dây trung thế 35kV; 01 TBA công suất 320kV-35/0,4kV; 1.964m đường dây và 130m cáp ngầm 0,4kV sau các TBA. Được khởi công từ tháng 2, hoàn thành trong tháng 4 năm 2020; sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã được nghiệm thu, đóng điện.

Công trình hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng của nhân dân trong khu vực, nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng… Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực phường Sông Cầu nói riêng cũng như toàn thành phố Bắc Kạn nói chung.

Phương Huệ-Công ty Điện lực Bắc Kạn