• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Công ty Cổ phần Hồng Hà tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Cập nhật lúc 21:30 - 17/03/2021 (GMT +07:00)

Ngày 15/3/2021, Ban chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí  Đào Thị Thúy- Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cùng 137 công nhân lao động trong công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho người lao động, việc thực hiện nội quy, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp, công khai tài chính năm 2020, thông qua dự thảo bổ sung một số nội dung có lợi cho người lao động trong thỏa ước lao động tập thể... Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và một số đề xuất liên quan đến việc làm thu nhập, quyền lợi chính đáng của người lao động. Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của người lao động và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

        Nhân dịp này, Ban giám đốc công ty đã biểu dương khen thưởng 03 tập thể lao động tiên tiến, 7 cá nhân lao động xuất sắc, 44 cá nhân lao động tiên tiến với tổng số tiền thưởng kèm theo là 198 triệu đồng, tặng 5 xuất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 25 triệu đồng; đồng thời, Ban Chấp hành công đoàn phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội trong toàn thể CB,CNLĐ của Công ty, Giám đốc giao nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể CB, CNLĐ đoàn kết, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao năng suất lao động để công ty ngày càng phát triển.

Xuân Thùy- LĐLĐ thành phố Bắc Kạn