• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công đoàn Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cập nhật lúc 16:32 - 13/03/2023 (GMT +07:00)

Ngày 09/3/2023, Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Tạ Quốc Bảo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Bắc Kạn; các đồng chí Ban Lãnh đạo cơ quan và 62 đại biểu là đại biểu đương nhiệm và đại biểu được bầu từ các Đại hội công đoàn cơ sở thành viên.

Tại Đại hội,các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn KBNN Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn KBNN Bắc Kạn đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cũng như nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng, phù hợp với đặc thù công tác ngành KBNN, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng và chính quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những khó khăn, thách thức nhất định đòi hỏi mỗi đoàn viên công đoàn phải phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đại biểu đã thảo luận tập trung đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 và đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Phần lớn các ý kiến đều nhất trí với đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do Ban Chấp hành chuẩn bị. Trên cơ sở đó, 100% các đại biểu đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Tạ Quốc Bảo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Bắc Kạn đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 trong việc chuẩn bị các nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, báo cáo chính trị đã bám sát những kết quả mà Công đoàn KBNN Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời các đồng chí cũng mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, phấn đấu xây dựng hoạt động Công đoàn ngày một phát triển, lớn mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra.

Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn KBNN Bắc Kạn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đồng thời cũng là điều kiện để mỗi đoàn viên có cơ hội góp ý kiến xây dựng kế hoạch cho công đoàn trong nhiệm kỳ tới phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Từ diễn đàn đại hội, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn cần tập trung thực hiện tốt 10 điều kỷ luật của ngành, 09 tiêu thức văn minh văn hoá Nghề Kho bạc và 06 chuẩn mực lối sống đạo đức cán bộ công chức của hệ thống KBNN, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và mục tiêu và phương châm hành động năm 2023: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”.

/upload/images/nam-2023/thang-3.2023/10.-kbnn-to-chuc-dhcd.anh.jpg

Ảnh. Đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Tạ Quốc Bảo - Giám đốc KBNN Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2023-2028

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Huy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn KBNN Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Đỗ Thị Hường - Công đoàn KBNN Bắc Kạn