• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công đoàn Giao thông vận tải Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 15:06 - 20/04/2023 (GMT +07:00)

Ngày 19/4/2023, Công đoàn Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lèng Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở GTVT và 72 đại biểu là đoàn viên Công đoàn được triệu tập dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn GTVT Bắc Kạn đã thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, vận động toàn thể công chức, viên chức (CCVC) và người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVC người lao động thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn GTVT đã bám sát Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn GTVT nhiệm kỳ 2017 - 2023 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai, cụ thể hóa các chương trình, hoạt động đến các công đoàn bộ phận; đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Công đoàn GTVT và nhiệm vụ chính trị của Ngành đề ra. Bên cạnh đó, Công đoàn GTVT làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, phối hợp với chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và các chế độ, chính sách của người lao động theo quy định; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phát triển đi vào chiều sâu từ đó phát huy được vị thế vai trò của tổ chức công đoàn; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức và duy trì tạo tinh thần vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên và người lao động; triển khai và tham gia tích cực các hoạt động ủng hộ, từ thiện được địa phương đánh giá, ghi nhận.

/upload/images/nam-2023/thang-04.2023/10.-dh-cong-doan-cdcs.anh-1.jpg

Ảnh. Đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, các giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Giao thông vận tải Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và 01 đồng chí đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, đồng chí Trịnh Đình Sính được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, đồng chí tân Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của phong trào CNVCLĐ toàn tỉnh./.

Hồng Vân - Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn