• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!--------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn đồng hành trong Tuần lễ hồng EVN 2022

Cập nhật lúc 15:29 - 12/12/2022 (GMT +07:00)

Tuần lễ hồng EVN được tổ chức thường kỳ vào đầu tháng 12 hàng năm nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2022, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động tổ chức từ ngày 06-11/12/2022 tại tất cả các đơn vị trong Tập đoàn.

 Với ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp của người công nhân ngành điện, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn thanh niên Công ty vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên Công đoàn các phòng chức năng, Trung tâm Điều khiển xa, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cùng với việc tuyên truyền tham gia hiến máu, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty vận động, khuyến khích người lao động cùng thay hình đại diện (avatar của facebook cá nhân) 01 tuần trước ngày 05/12/2022 và tích cực tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên kiến thức phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) để góp phần nâng cao sức khoẻ chung cho cộng đồng. 

Để triển khai chương trình, ngày 09/12/2022, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII tại Công ty Điện lực Bắc Kạn, với thông điệp “Vạn trái tim, một tấm lòng”, 110 cán bộ công nhân viên, đoàn viên công đoàn của Công ty đăng ký hiến máu và có 67 người đủ sức khỏe thu được 80 đơn vị máu được hiến, đạt 160% so với kế hoạch đề ra.

/upload/images/nam-2022/thang-12.2022/4.-cd-dl-tham-gia-tuan-le-hong.anh.jpg

Ảnh. Đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia hiến máu.

“Vạn trái tim, một tấm lòng” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng cũng là tấm lòng nhân ái của tập thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty Điện lực Bắc Kạn./.

Nguyễn Thị Hải - Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn