• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn đồng hành trong Tuần lễ hồng EVN 2022

Cập nhật lúc 15:29 - 12/12/2022 (GMT +07:00)

Tuần lễ hồng EVN được tổ chức thường kỳ vào đầu tháng 12 hàng năm nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2022, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động tổ chức từ ngày 06-11/12/2022 tại tất cả các đơn vị trong Tập đoàn.

 Với ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp của người công nhân ngành điện, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn thanh niên Công ty vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên Công đoàn các phòng chức năng, Trung tâm Điều khiển xa, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cùng với việc tuyên truyền tham gia hiến máu, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty vận động, khuyến khích người lao động cùng thay hình đại diện (avatar của facebook cá nhân) 01 tuần trước ngày 05/12/2022 và tích cực tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên kiến thức phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) để góp phần nâng cao sức khoẻ chung cho cộng đồng. 

Để triển khai chương trình, ngày 09/12/2022, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII tại Công ty Điện lực Bắc Kạn, với thông điệp “Vạn trái tim, một tấm lòng”, 110 cán bộ công nhân viên, đoàn viên công đoàn của Công ty đăng ký hiến máu và có 67 người đủ sức khỏe thu được 80 đơn vị máu được hiến, đạt 160% so với kế hoạch đề ra.

/upload/images/nam-2022/thang-12.2022/4.-cd-dl-tham-gia-tuan-le-hong.anh.jpg

Ảnh. Đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tham gia hiến máu.

“Vạn trái tim, một tấm lòng” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng cũng là tấm lòng nhân ái của tập thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty Điện lực Bắc Kạn./.

Nguyễn Thị Hải - Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn