• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Cập nhật lúc 14:56 - 02/11/2020 (GMT +07:00)

Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, ngày 26/10/2020 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ trong cán bộ, công nhân viên - Lao động đang làm việc tại Công ty. 


Lãnh đạo công ty và người lao động hưởng ứng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh lũ lụt

Sau một thời gian ngắn phát động, Công đoàn cơ sở đã nhận được quan tâm của Lãnh đạo Công ty, các Đội, Hạt, các Công đoàn bộ phận trực thuộc và đặc biệt là 100% người lao động tham gia quyên góp ủng hộ. Tổng số tiền quyên góp được là 10.000.000đ (mười triệu đồng). Số tiền trên CĐCS đã chuyển tới Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn để kịp thời giúp đỡ đồng bào Miền trung, Tây Nguyên, phần nào khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần QL&XD Bắc Kạn