• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! * Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” * Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. * ------NGÀY 23-5-2021, CỬ TRI CẢ NƯỚC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!------NƯỚC LÀ TÀI NGUYÊN HỮU HẠN HÃY SỬ DỤNG NƯỚC MỘT CÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG------NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021)!------

Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Cập nhật lúc 14:56 - 02/11/2020 (GMT +07:00)

Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, ngày 26/10/2020 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ trong cán bộ, công nhân viên - Lao động đang làm việc tại Công ty. 


Lãnh đạo công ty và người lao động hưởng ứng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh lũ lụt

Sau một thời gian ngắn phát động, Công đoàn cơ sở đã nhận được quan tâm của Lãnh đạo Công ty, các Đội, Hạt, các Công đoàn bộ phận trực thuộc và đặc biệt là 100% người lao động tham gia quyên góp ủng hộ. Tổng số tiền quyên góp được là 10.000.000đ (mười triệu đồng). Số tiền trên CĐCS đã chuyển tới Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn để kịp thời giúp đỡ đồng bào Miền trung, Tây Nguyên, phần nào khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần QL&XD Bắc Kạn