• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!------Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!----Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!----Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!----Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!---Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!----Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!----Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 14:05 - 17/04/2023 (GMT +07:00)

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, trong 02 ngày 14,15 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng chí Vi Hồng Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Đoàn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh; đại diện các Ban của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS các Ngân hàng trên địa bàn và 40 đại biểu chính thức thuộc CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra; phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, quy định của cơ quan. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội, từ thiện; thiết thực động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả một số chỉ tiêu đạt vượt mức kế hoạch như: Tỷ lệ đoàn viên công đoàn xuất sắc; đoàn viên, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và kỷ luật lao động; đoàn viên ưu tú được giới thiệu, kết nạp Đảng. CĐCS tích cực vận động, huy động các nguồn vốn an sinh xã hội trong ngành Ngân hàng tài trợ tại địa phương với giá trị hàng chục tỷ đồng, đồng thời phát huy tốt vai trò Đại diện Công đoàn ngành Ngân hàng trên địa bàn. Hàng năm, CĐCS đều đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc, có 20 lượt tập thể, cá nhân được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen, 04 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và đạt được nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được cấp có thẩm quyền trao tặng.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Đại hội nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đồng chí Đoàn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu hành động: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững của ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn”.

/upload/images/nam-2023/thang-04.2023/6.-dh-cdcs-nhnn.anh.jpg

Ảnh. Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi  nhánh tỉnh Bắc Kạn khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  khoá VIII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể công chức, đoàn viên, người lao động và là điều kiện, cơ sở để tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hồng Bính - CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn