• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) -------Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)------- 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)-----------Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc! -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 15:17 - 13/05/2023 (GMT +07:00)

Ngày 11/5/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty và các đoàn viên đang sinh hoạt tại CĐCS Công ty.

Tại Đại hội, các đồng chí Lãnh đạo đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 và mong muốn Ban Chấp hành CĐCS khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cùng với người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

Đại hội đã thống nhất đưa vào Nghị quyết các mục tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 nội dung cụ thể, trong đó có 02 khâu đột phá.

/upload/images/nam-2023/thang-05.2023/5.-dhcd-cong-ty-ql-xd-gt.anh.jpg

Ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành CĐCS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí; bầu Uỷ ban kiểm tra CĐCS và bầu đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trai, Chủ tịch CĐCS Công ty Khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch CĐCS

Công ty CP QL&XDGT Bắc Kạn