• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Công đoàn chủ động phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc 14:24 - 17/03/2020 (GMT +07:00)

Để tiếp tục đồng hành với người sử dụng lao động, người lao động và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch covid-19, ngày 17/3/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản số 479/LĐLĐ-CTCS chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường các giải pháp phòng chống dịch covid-19, trong đó yêu cầu các cấp công đoàn phải kiên trì và thực hiện đúng phương châm phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay là “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”; thực hiện đầy đủ tinh thần Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 36 là “gắn kết và chủ động thích ứng”; phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch như: khuyến khích tự kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, không bắt tay; hạn chế tối đa việc di chuyển đến các khu vực, địa phương đang có dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách ly theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khoanh vùng, dập dịch triệt để.

Không tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết; hạn chế tối đa các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt… do công đoàn tổ chức cho đến khi hết dịch. Tuyên truyền để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá. Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người lao động nỗ lực chung tay cùng doanh nghiệp vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Xem xét, đề xuất đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục, kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép năm, trợ cấp ốm đau, hỗ trợ khó khăn... để đảm bảo thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngoài các nội dung trên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn điều chỉnh một số nội dung Hội nghị điển hình tiến tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, trong đó đối với các công đoàn cơ sở: Có thể tổ chức tổng kết bằng văn bản, tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến vào dịp thích hợp như: lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt của cơ quan. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở: Giảm số lượng, thành phần đại biểu xuống còn 75 đại biểu (đối với đơn vị có từ 75 công đoàn cơ sở trực thuộc trở lên có thể tính toán mỗi công đoàn cơ sở 01 đại biểu), có thể kết hợp với Hội nghị điển hình tiên tiến của ngành, địa phương. Về thời gian tổ chức xong Hội nghị và gửi danh sách đại biểu dự Hội nghị, hồ sơ đề nghị khen thưởng về LĐLĐ tỉnh lùi đến ngày 15/6/2020. Riêng việc gửi Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 vẫn giữ nguyên về thời gian là ngày 10/5/2020.

Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành kèm theo Công văn 1133/BYT-MT, ngày 09/3/2020 Tại đây: 1133/BYT-MT, ngày 09/3/2020

Ngọc Liêm-Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh