• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 27-CT/TU
Trích yếu nội dung Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành 24/03/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Văn bản của Đảng
Người ký duyệt TU
Tệp đính kèm 27-chi-thi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-kinh-te-tap-the.signed.pdf