• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THI ĐUA THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 27-CT/TU
Trích yếu nội dung Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày ban hành 24/03/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Văn bản của Đảng
Người ký duyệt TU
Tệp đính kèm 27-chi-thi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-kinh-te-tap-the.signed.pdf