• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu 01/CT-UBND
Trích yếu nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn: Về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 29/01/2021
Hình thức văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Văn bản UBND tỉnh
Người ký duyệt UBND
Tệp đính kèm chi-thi-01-8151a51710ba.pdf