• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”

Cập nhật lúc 14:52 - 25/10/2022 (GMT +07:00)

Hưởng ứng Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về Cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội.

/upload/images/nam-2022/thang-10.2022/15.-anh-cuoc-thi-tin-nguong.jpg

Đoàn viên công đoàn tham gia Cuộc thi

Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội được diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Kết thúc Cuộc thi, toàn tỉnh đã có 745 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, trong đó, có nhiều bài được đầu tư nghiên cứu công phu, hình thức đẹp, nội dung bám sát chủ đề, hình ảnh minh họa thực tế, giấy in màu, đóng quyển… Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức xét, lựa chọn được 10 tác phẩm tiêu biểu nhất gửi tham dự Cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thông qua Cuộc thi, đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Minh Thu, Ban TG-NC, LĐLĐ tỉnh