• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!--------Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)---------Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024)--------Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”

Cập nhật lúc 20:59 - 23/11/2023 (GMT +07:00)

Ngày 08/11/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-TLĐ về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, điểm nhấn là cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” giúp cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, phấn đấu ít nhất có từ 20% đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 100% cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi.

Với thông điệp Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam” cuộc thi được triển khai trong 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1 với tên gọi “GỬI NIỀM TIN” gồm thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org) với nội dung tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam; mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thời gian diễn ra trong 3 tuần tương ứng với 3 đợt thi, diễn ra từ ngày 13/11/2023 đến ngày 04/12/2023, người dự thi được tham gia 02 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận trong mỗi đợt, thời gian thi là 20 phút.

Giai đoạn 2 với tên gọi “TRAO KỲ VỌNG” là cuộc thi sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video…) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn. Tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang mạng xã hội (facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #ĐH13CĐVN#niemtin&kyvong. Thời gian diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ 26/11/2023 - 10/12/2023.

Tính đến ngày 23/11/2023, toàn tỉnh có 4.155 người đăng ký với 6.459 lượt dự thi. Qua theo dõi, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai, tuyên truyền rộng rãi và có những cách làm hay, sáng tạo trong việc hướng dẫn đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi như LĐLĐ huyện Na Rì, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, khối công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh, …

/upload/images/nam-2023/thang-11.2023/5.-anh-trien-khai-cuoc-thi-trao-ky-vong.jpg

Ảnh. Đoàn viên công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực tham gia cuộc thi

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, qua đó hình thành phong trào rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; hướng mạnh hoạt động về sự kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tăng cường thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đối số toàn hệ thống.

Thu Thủy, LĐLĐ tỉnh