• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu TLTT
Trích yếu nội dung Các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực
Ngày ban hành 15/11/2020
Hình thức văn bản Luật
Cơ quan ban hành Văn bản của Nhà nước
Người ký duyệt TLTT
Tệp đính kèm 2.-52-2019-luat-sua-doi-bo-sung-luat-cbccvc.doc 3.-22-2008-luat-cbcc-2008.doc 4.-58-2010-luat-vien-chuc.doc 5.-44-2013-qh13-215837.-luat-thuc-hanh-tiet-kiem.doc 6.-luat-pc-tham-nhung-2018.doc 7.-van-ban-hop-nhat-luat-cb-cong-chuc.doc 8.-van-ban-hop-nhat-luat-vien-chuc.doc