• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG TK 2020
Trích yếu nội dung CÁC MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2020
Ngày ban hành 04/11/2020
Hình thức văn bản Đề cương báo cáo
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt LĐLĐ tỉnh
Tệp đính kèm mau-bieu-so-2-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2020.docx mau-bieu-so-1-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2020.docx de-cuong-bc-ubkt-2020.doc de-cuong-bao-cao-tong-ket-hdcd-nam-2020.doc