• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG TK 2020
Trích yếu nội dung CÁC MẪU BIỂU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2020
Ngày ban hành 04/11/2020
Hình thức văn bản Đề cương báo cáo
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Người ký duyệt LĐLĐ tỉnh
Tệp đính kèm mau-bieu-so-2-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2020.docx mau-bieu-so-1-kem-theo-bao-cao-tong-ket-nam-2020.docx de-cuong-bc-ubkt-2020.doc de-cuong-bao-cao-tong-ket-hdcd-nam-2020.doc