• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Chào mừng Xuân Quý Mão 2023 ------------- Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)------------Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023)-------Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)---------Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) -------- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)-----------------“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”-------"

Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cập nhật lúc 13:39 - 09/11/2022 (GMT +07:00)

Ngày 08/11, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 quyết định số lượng ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX gồm 29 đồng chí, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Từ Đại hội IX Công đoàn tỉnh đế nay, nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra có sự biến động, hiện nay còn 21/29 Ủy viên Ban Chấp hành, 7/9 Ủy viên Ban Thường vụ, 4/5 Ủy viên Ủy ban kiểm tra và khuyết chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

/upload/images/nam-2022/thang-11.2022/bau-bo-sung-bch.-anh.jpg

Thường trực LĐLĐ tỉnh chúc mừng các đồng chí chí mới được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tín nhiệm bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, gồm: Đồng chí Triệu Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Na Rì; Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới; Đồng chí Nguyễn Thị Khoa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Bể; Đồng chí Ma Doãn Thành - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Đồn; bầu bổ sung đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy Viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và đồng chí Triệu Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; bầu bổ sung đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh vào Ủy ban kiểm tra và giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngọc Liêm