• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)----Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)----Kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024)---Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)---Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024)--Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)----Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 -20/5/2024)---Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024---Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!----Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cập nhật lúc 13:39 - 09/11/2022 (GMT +07:00)

Ngày 08/11, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 quyết định số lượng ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX gồm 29 đồng chí, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Từ Đại hội IX Công đoàn tỉnh đế nay, nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra có sự biến động, hiện nay còn 21/29 Ủy viên Ban Chấp hành, 7/9 Ủy viên Ban Thường vụ, 4/5 Ủy viên Ủy ban kiểm tra và khuyết chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

/upload/images/nam-2022/thang-11.2022/bau-bo-sung-bch.-anh.jpg

Thường trực LĐLĐ tỉnh chúc mừng các đồng chí chí mới được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tín nhiệm bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, gồm: Đồng chí Triệu Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Na Rì; Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới; Đồng chí Nguyễn Thị Khoa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Bể; Đồng chí Ma Doãn Thành - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Đồn; bầu bổ sung đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy Viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và đồng chí Triệu Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; bầu bổ sung đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh vào Ủy ban kiểm tra và giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngọc Liêm