• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)! -----Nhiệt liệt chào mừng “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 02/5/2024)! -----Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4!-----Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)!---- Kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2024)-----Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)----Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)------Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)----Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!-----------Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!-----------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!---------Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội!---------Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!---------Chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)--------Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)-------Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ tặng thơ Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (28/3/1951 - 28/3/2024) -------- Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!-----------------Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!---------Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Cập nhật lúc 09:20 - 25/01/2024 (GMT +07:00)

Sáng ngày 10/01/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy.

     Năm 2023, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch đã đề ra và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu các nội dung về công tác dân vận đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn trong sạch, vững mạnh.

     Tại hội nghị, cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo tổng kết cơ quan, công đoàn, tổng kết phong trào thi đua, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; các chỉ tiêu, phương hướng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024; đồng thời góp ý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung vào các quy chế của cơ quan: quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, các phòng chuyên môn cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, tham mưu cho Lãnh đạo Ban các nhiệm vụ theo chương trình đề ra; cán bộ, công chức, đoàn viên tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên trong cơ quan, xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 đã đề ra.

     Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

/upload/images/nam-2024/thang-01.2024/5.-ban-dan-van-tinh-uy-to-chuc-hn-cbcc.jpg

Ảnh. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

                            La Hương Thiệp, Công đoàn Ban Dân vận Tỉnh uỷ