• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021! *********************** Tháng công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” *********************** Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

TTHT với cửa hàng mắt kính Mai Sơn

Cập nhật lúc 14:25 - 11/09/2020 (GMT +07:00)

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Bắc Kạn với cửa hàng mắt kính Mai Sơn

Đối tượng hưởng phúc lợi: Đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn

Tên, địa chỉ đơn vị thỏa thuận hợp tác

Nội dung phúc lợi

Thủ tục hưởng

Nơi hưởng phúc lợi

Đầu mối liên hệ

Cửa hàng mắt kính Mai Sơn

- Địa chỉ: Tổ 7 Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

- Giảm 10% so với thị trường đối với tất cả các sản phẩm kính thuốc, kính thời trang cho đoàn viên, người lao động đang công tác, sinh hoạt tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

-  Đo thị lực và tư vấn miễn phí cho đoàn viên, CNVCLĐ cách sử dụng kính hiệu quả

Thẻ đoàn viên (hoặc Giấy xác nhận của BCH CĐCS

 

Tổ 7 Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

Bà: Đặng Thị Thanh Mai; ĐT: 0963031234