10 Tháng Mười Hai 2018 11:26 CH Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
... Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tài liệu ... 05/12/2018 Download
149/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC NGHỊ ĐỊNH Nguyễn Xuân Phúc 07/11/2018 Download
132/LĐLĐ-CTCS V/v thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị CBCC,VC; hội nghị NLĐ năm 2019 Công văn Bùi Minh Thanh 16/11/2018 Download
129/LĐLĐ-CTCS V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 Công văn Bùi Minh Thanh 13/11/2018 Download
1362 /MTTQ-BTT V/v triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 Công văn Triệu Thị Thúy 26/10/2018 Download
84 /LĐLĐ-VP V/v đôn đốc thực hiện công tác công đoàn năm 2018 Công văn Đinh Quang Chúc 23/10/2018 Download
1742/QĐ-BTC Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019) QUYẾT ĐỊNH Đỗ Thị Minh Hoa 17/10/2018 Download
1743/QĐ-BTCHT Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019) QUYẾT ĐỊNH Đỗ Thị Minh Hoa 17/10/2018 Download
... Biểu báo cáo tổng hợp số liệu CĐCS Biểu mẫu .. 23/10/2018 Download
... Biểu báo cáo tổng hợp số liệu CĐ cấp trên cơ sở Biểu mẫu ... 23/10/2018 Download
... Hướng dẫn lập và tổng hợp báo cáo thống kê định kỳ về hoạt động công đoàn HƯỚNG DẪN ... 28/01/2015 Download
... Đề cương báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Đề cương ... 23/10/2018 Download
... BẢNG CHẤM ĐIỂM PHÂN LOẠI UBKT BẢNG CHẤM ĐIỂM ... 23/10/2018 Download
.... ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG .... 23/10/2018 Download
... Đề cương Báo cáo công tác Nữ công năm 2018 Đề cương ... 19/10/2018 Download
193 /KH-MTTQ-BTT KẾ HOẠCH Triển khai vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 KẾ HOẠCH Lý Quang Vịnh 28/09/2018 Download
... BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BÁO CÁO NHANH ... 10/03/2018 Download
37 /LĐLĐ-CTCS V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tham gia các cuộc thi Công văn Bùi Minh Thanh 22/08/2018 Download
1517/TLĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Công văn Trần Duy Phương 30/07/2018 Download
... Phụ lục số 03 Phụ lục ... 20/07/2018 Download
1 2 3 4 Sau »