• /upload/images/slide/bk5.jpg
  • /upload/images/slide/bk4.jpg
  • /upload/images/slide/bk3.jpg
  • /upload/images/slide/bk2.jpg
  • /upload/images/slide/bk1.jpg
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
Menu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BẮC KẠN
congdoanbackan.org.vn
"Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!"

Chi tiết văn bản

Số ký hiệu ĐỀ CƯƠNG
Trích yếu nội dung Đề cương tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng Khởi, Ngày Bến Tre Đồng Khởi, Ngày Chiến Thắng Tua Hai
Ngày ban hành -
Hình thức văn bản Đề cương tuyên truyền
Cơ quan ban hành Văn bản của các Bộ, ngành
Người ký duyệt TW
Tệp đính kèm 2.-de-cuong-tuyen-truyen-th.pdf 1.-de-cuong-tuyen-truyen-60-nam....pdf