22 Tháng Tư 2019 3:05 CH TINH THẦN NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5) BẤT DIỆT !
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Cùng với đẩy mạnhcông tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) phối hợp với các cơ quan chức năng


NỮ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC, GIỎI CHUYÊN MÔN

“Nhiệt tình, trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, đó là nhận xét chung của đồng nghiệp khi nói đến chị Hoàng Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, Bắc Kạn.


Hiệu quả việc xây dựng các mô hình “ Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính, sự nghiệp góp phần xây dựng đô thị văn minh

Nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của


Giải pháp tăng cường vai trò của công đoàn trong thúc đẩy Bình đẳng giới và nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, số lượng đoàn viên, CNVCLĐ có 25.401 người trong đó nữ CNVCLĐ là 12.157 người. Hệ thống tổ chức Công đoàn trong tỉnh gồm 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở


Kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và nhiệm vụ trong thời gian tới

Tỉnh Bắc Kạn, hiện nay mới có trên 25.000 lao động, 21.021 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 753 công đoàn cơ sở. Là địa phương có ít đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động


Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, trong đó tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 về xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động của tỉnh Bắc Kạn

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến quan trọng; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao được quan tâm.


Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ nhà giáo Ngành Giáo dục Bắc Kạn

Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cùng với nhiều nhiệm vụ giải pháp khác nhau thì việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước được ngành Giáo dục Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ trọng tâm,


LĐLĐ huyện Chợ Mới: Thực hiện tốt quy chế dân chủ sở cơ sở

Toàn huyện hiện có 76 công đoàn cơ sở với trên 1.500 đoàn viên, trong đó có 04 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới chỉ đạo


Công đoàn huyện Chợ Đồn: Nhiều hoạt động quan trọng khởi đầu nhiệm kỳ mới

Đại hội Công đoàn huyện Chợ Đồn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định mục tiêu, phương hướng trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;


Các tin khác:
Tin Nổi Bật