22 Tháng Bảy 2019 7:42 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Tài chính

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Từ những quy định… Theo quy định của Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn: Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2, Điều 26, Luật Công đoàn (năm 2012) là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.


Tin Nổi Bật